Thử nghiệm và kiểm định

Là công ty đầu tiên được SAC-SINGLAS chứng nhận về lĩnh vực kiểm định và đo lường về trọng lượng và các thiết bị cân trọng lượng kể từ năm 1988 và MDC rõ ràng đã trở thành chuyên nghiệp trong nhiều dịch vụ thử nghiệm và kiểm định khác nhau.


Chúng tôi có 2 phòng thí nghiệm bảo vệ môi trường trong trụ sở để thực hiện thử nghiệm và kiểm định các thiết bị cân trọng lượng, các công cụ thử nghiệm cân trọng lượng chuẩn, đo lường chất lỏng và đo lực tải trọng lớn. Phòng thí nghiệm đo lực của chúng tôi có khả năng thử nghiệm và kiểm định các máy cảm biến tải trọng lên đến 20 Mega-Newtons (20,000,000 Newtons) và đây là phòng thí nghiệm đo lường tải trọng lớn nhất trên thế giới được chứng nhận ISO 17025.

Chúng tôi cũng thực hiện các dịch vụ thử nghiệm và kiểm định tại chỗ cho cân cầu đường với tải trọng lên đến 80 metric tonnes, các máy bơm đổ nhiên liệu cho các công ty dầu và các máy bơm đổ khí ga thiên nhiên nén (CNG).

Các chứng nhận chúng tôi đã đạt được gồm có:
SAC-SINGLAS (ISO/IEC 17025) trong lĩnh vực kiểm định và đo lường đối với:

Cân tiểu li và cân có mặt số lên đến 5,000 kg

Cần trục và cân treo lên đến 20,000 kg

Trọng lượng thử nghiệm chuẩn lên đến 5,000 kg

Các trạm trộn bê-tông và cân phễu chứa lên đến 20,000 kg

Cân cầu đường lên đến 80,000 kg

Đo lường chất lỏng chuẩn lên đến 25 lít

Các dụng cụ đo lực lên đến 20MN (20,000,000 Newtons)


Chúng tôi được chỉ định là đơn vị thẩm định có thẩm quyền cho Văn phòng đo lường và cân trọng lượng của SPRING Singapore đối với các dụng cụ cân trọng lượng, các máy bơm đổ nhiên liệu cho các công ty dầu và các máy bơm đổ khí ga thiên nhiên nén (CNG). MDC rất tự hào được là đơn vị thẩm định có thẩm quyền duy nhất tại Singapore có khả năng thực hiện thẩm định cho 3 loại thử nghiệm kết hợp.