Xử lý bề mặt và sơn phủ

Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ xử lý bề mặt như mạ điện, sơn nền và việc ứng dụng sơn phủ dầu nhớt khô đặc biệt cho các bộ phận thép, chủ yếu phục vụ các khách hàng trong ngành dầu & khí ga và hàng không vũ trụ.

Công nghệ hóa học và màng khô của chúng tôi được chứng nhận của chương trình NADCAP nhằm hỗ trợ các khách hàng của chúng tôi trong ngành hàng không vũ trụ.

Lợi ích chính của các dịch vụ xử lý kim loại

  • Mạ Nickel không điện (hợp kim có phôt-pho cao 10-13%)
  • Sơn nền (xử lý man-gan/phốt-pho kẽm)
  • Mạ bạc
  • Phun cát / Mạ Black Oxide
  • Ứng dụng dầu nhớt màng khô (mỡ bôi trơn Molykote / Xylan / Everslik / Everlube)