Đối tượng khách hàng của chúng tôi

Do tính chất ngành kinh doanh của mình, chúng tôi có một lượng lớn nền tảng các khách hàng thân thiết từ các tập đoàn đa quốc gia lớn cho đến các tập đoàn lớn, các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các doanh nghiệp nhỏ có các hoạt động kinh doanh đa dạng như dầu và khí ga, dược phẩm, vận chuyển hàng hóa, sản xuất thực phẩm, hàng không vũ trụ, điện tử, các công ty sản xuất khác nhau, các công ty sản xuất máy móc hạng nặng, siêu thị, các thương nhân và rất nhiều nữa.