Sứ mạng, tầm nhìn và các giá trị

Sứ mạng

Trở thành đơn vị cung ứng dịch vụ yêu thích của các khách hàng của chúng tôi. Đạt được tiêu chuẩn thực hiện cao nhất trong mỗi lĩnh vực kinh doanh của chúng tôi.


Tầm nhìn

Cung cấp các giải pháp cải tiến cho tất cả mọi nhu cầu.


Các giá trị

Chúng tôi cố gắng cải tiến liên tục các sản phẩm và dịch vụ của mình để mang đến cho khách hàng sự hài lòng trên cả mong đợi.


Malayan Daching (MDC) liên tục cải tiến và sáng tạo các tiêu chuẩn dịch vụ để đi đầu thời đại và cung cấp cho các khách hàng của chúng tôi các dịch vụ và giải pháp tốt nhất. Chúng tôi liên tục khai thác những ngành kinh doanh mới giữ cho công ty luôn năng động và có thể thích ứng với mọi loại điều kiện kinh tế.

Hơn 60 năm qua, chúng tôi đã và đang cung cấp cho khách hàng của mình các tiêu chuẩn dịch vụ cao nhất và do đó có thể trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ được yêu thích do chúng tôi luôn thực hiện đúng 100% cam kết.

Chúng tôi không dừng lại ở đây bởi vì chúng tôi luôn nỗ lực và cố gắng cung cấp các dịch vụ để khách hàng được hài lòng trên cả mong đợi.