Bảo trì và sửa chữa

MDC được thành lập năm 1955 về ngành kinh doanh và sửa chữa các loại cân cơ học. Với nhiều kinh nghiệm trong ngành sửa chữa, chúng tôi đã tiếp tục truyền thống đó và cũng đã và đang thực hiện các dịch vụ bảo trì cho khách hàng kể từ ngày đầu tiên thành lập cho đến nay. Nhiều khách hàng đã làm việc với chúng tôi kể từ khi họ mới thành lập doanh nghiệp tại Singapore và nhiều công ty vẫn duy trì ký hợp đồng hàng năm với chúng tôi.

Những khách hàng đã ký hợp đồng bảo trì với chúng tôi rất thích sự quan tâm đặc biệt từ chúng tôi. Mỗi khi thiết bị cân của họ có hư hỏng là chúng tôi đều đáp ứng nhu cầu của họ trong thời gian ngắn nhất. Chúng tôi luôn cố gắng để cung cấp dịch vụ tốt nhất và nhanh nhất cho các khách hàng. Đó là lý do tại sao chúng tôi đạt được vị trí như ngày hôm nay.

Công tác bảo trì và sửa chữa của chúng tôi không chỉ thể hiện ở các thương hiệu mà chúng tôi đại diện. Nhờ hơn 60 năm kinh nghiệm trong ngành bảo trì và sửa chữa nên chúng tôi đã có được kiến thức và sự chuyên nghiệp để bảo trì và sửa chữa cho các thương hiệu máy móc thiết bị khác có liên quan đến ngành kinh doanh của chúng tôi. Nhờ vào sự tin tưởng mà chúng tôi đã gầy dựng với các khách hàng thân thiết của mình, nhiều khách hàng đã giao phó cho chúng tôi bảo trì định kỳ cho máy móc thiết bị của họ bằng hợp đồng song phương.

Trung tâm phục vụ tại khu vực của các hãng: