Năng lực chủ chốt

Với bề dày lịch sử hơn 60 năm, Malayan Daching (MDC) hiện có 4 bộ phận chính tại trụ sở:

Phân phối bán hàng sản xuất
Dịch vụ, thử nghiệm và kiểm định
Thiết kế kỹ thuật và tự động hóa
Tòa nhà và Xây dựng

Với sự kết hợp độc nhất này, MDC đã và đang cung cấp các giải pháp toàn diện cho khách hàng từ điểm bắt đầu cho đến các cơ sở sản xuất hoàn chỉnh với các cao ốc và văn phòng được xây dựng theo đơn đặt hàng.

Các năng lực nhóm của MDC

Ngoài các hoạt động tại trụ sở chính của MDC, các hoạt động của các công ty con của chúng tôi bao gồm:

Các dịch vụ xử lý bề mặt
Các dịch vụ cân chuyên dụng
Các dịch vụ tư vấn về cân và các giải pháp liên quan đến cân
Các dịch vụ sản xuất theo hợp đồng
Kinh doanh các loại hóa chất và dầu nhờn