Triển lãm di sản

Công ty Malayan Daching (MDC) với hơn 60 năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất cân, chúng tôi đã có nhiều năm thu thập và giữ lại nhiều đồ tạo tác có giá trị về ngành sản xuất cân và liên quan đến ngành sản xuất cân. Bộ sưu tập của chúng tôi được mở rộng thêm vào tháng 09/2013 khi SPRING Singapore đã đóng góp cho chúng tôi vô số đồ tạo tác có giá trị từ những năm 1800 còn giữ được cho đến ngày nay.

Vào tháng 01 năm 2014, MDC chính thức mở cửa Phòng triển lãm di sản đặt tại văn phòng trụ sở của Công ty. Chúng tôi may mắn có sự hiện diện của bà Choy Sauw Kook, trợ lý Trưởng điều hành của SPRING Singapore thực hiện nghi lễ khánh thành.

Phòng triển lãm di sản của chúng tôi đã được nhiều quan chức của SPRING Singapore, các tổ chức của chính phủ, học sinh sinh viên từ nhiều trường học, các tổ chức nhà nước và tư nhân và cả mọi thành phần công chúng ghé thăm.

Phòng triển lãm di sản của chúng tôi mở cửa cho công chúng với lịch báo trước và luôn mở cửa chào đón công chúng miễn phí.