Trụ Sở Công Ty Mẹ
Malayan Daching Co Pte Ltd
5 Tanjong Penjuru Crescent, Singapore 608970
Tel: +65 6763 4545
Fax: +65 6763 6656
Email: sales@malayandaching.com


Liên hệ với các bộ phận liên quan cho yêu cầu của bạn:

Yêu cầu tổng quan dịch vụ
Tel: +65 6763 4545
Email: sales@malayandaching.com
Yêu cầu về sản phẩm
Tel: +65 6763 4545
Email: sales@malayandaching.com