Quy tắc ứng xử

MDC hoàn toàn tuân thủ đúng các nguyên tắc trung thực, liêm chính và cư xử công bằng trong tất cả các hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

Đội ngũ quản lý và nhan viên của chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực để đảm bảo những cam kết sau:

Xây dựng lòng tin đối với khách hàng
Giữ vững sự tín nhiệm
Tôn trọng mọi cá nhân
Chiến thuật kinh doanh trung thực và cởi mở
Tuân thủ đúng pháp luật
Giữ vững cạnh tranh công bằng
Không tiết lộ thông tin bảo mật và thông tin sở hữu độc quyền của khách hàng
Tránh các mâu thuẫn về lợi ích
Không chấp nhận quà cáp hối lộ
Mang lại sự an toàn và sức khỏe cho nhân công
Duy trì môi trường bền vững