Là trung tâm Dịch vụ vùng của Hosokawa Alpine

Malayan Daching được chỉ định làm Trung tâm cung cấp dịch vụ vùng cho các sản phẩm của hãng Alpine. Chúng tôi thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của quý vị về an toàn sản xuất nên mọi dịch vụ cung cấp cho quý vị đều rất suôn sẻ tốt đẹp.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau:

  • Các phụ tùng và phụ kiện
  • Bảo trì định kỳ
  • Cung cấp dịch vụ tại chỗ theo lịch hoặc đột xuất
  • Các dịch vụ hiện đại hóa
  • Hợp đồng bảo dưỡng dự phòng theo nhu cầu cụ thể của quý vị

Nếu có bất cứ câu hỏi nào, quý vị vui lòng gửi email cho chúng tôi alpineservice@malayandaching.com.